Adatvédelmi szabályzat

Alkalmazási terület

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az általunk a vállalaton belül feldolgozott valamennyi személyes adatra, valamint az általunk megbízott vállalatok (megbízásfeldolgozók) által feldolgozott valamennyi személyes adatra vonatkozik. Személyes adat alatt a DSGVO 4. cikkének 1. pontja szerinti információkat értjük, mint például a személy nevét, e-mail címét és postai címét. A személyes adatok feldolgozása biztosítja, hogy szolgáltatásainkat és termékeinket online vagy offline kínálni és számlázni tudjuk. A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya a következőkre terjed ki:

 • az általunk üzemeltetett összes online jelenlét (weboldalak, online boltok)
 • közösségi média oldalak és e-mail kommunikáció
 • mobilalkalmazások okostelefonokra és más eszközökre

Röviden, az adatvédelmi nyilatkozat minden olyan területre vonatkozik, ahol a vállalaton belül a személyes adatok feldolgozása a fent említett csatornákon keresztül, strukturált módon történik. Ha ezeken a csatornákon kívül lépünk jogi kapcsolatba Önnel, adott esetben külön tájékoztatjuk Önt.

Jogalap

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban átlátható tájékoztatást nyújtunk Önnek azokról a jogi elvekről és előírásokról, azaz az általános adatvédelmi rendelet jogalapjairól, amelyek lehetővé teszik számunkra a személyes adatok feldolgozását.

Ami az uniós jogot illeti, hivatkozunk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), amelyet természetesen online is elolvashat az EUR-Lexen, az uniós jog kapujában, a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 oldalon.

Az Ön adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül:

 1. Hozzájárulás (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont): Ön beleegyezését adta ahhoz, hogy az adatokat meghatározott célból kezeljük. Ilyen például a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok tárolása.
 2. Szerződés (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pont): Az Önnel kötött szerződés vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük az Ön adatait. Például, ha adásvételi szerződést kötünk Önnel, előzetesen szükségünk van személyes adatokra.
 3. Jogi kötelezettség (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja): Ha jogi kötelezettségünk van, feldolgozzuk az Ön adatait. Például a számla megőrzése számviteli célokra törvényi kötelezettségünk. Ezek általában személyes adatokat tartalmaznak.
 4. Jogos érdekek (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont): Az Ön alapvető jogait nem korlátozó jogos érdekek esetén fenntartjuk a jogot a személyes adatok feldolgozására. Bizonyos adatokat például azért kell feldolgoznunk, hogy weboldalunkat biztonságosan és gazdaságilag hatékonyan tudjuk üzemeltetni. Ez a feldolgozás tehát jogos érdek.

További feltételek, mint például a közérdekű felvételek elvégzése és a közhatalom gyakorlása, valamint a létfontosságú érdekek védelme általában nem fordulnak elő nálunk. Ha ilyen jogalap releváns, azt a megfelelő helyen feltüntetjük.

A felelős személy elérhetőségei

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelemmel kapcsolatban, az alábbiakban megtalálja a felelős személy vagy iroda elérhetőségét.:
Dénár Kft.
5904 Orosháza, Szentetornyai út 4/A, Magyarország
E-Mail: info@holidayinvir.eu
Telefon: +36 30/903-7794
Impresszum: https://holidayinvir.eu/fooldal/impresszum/

Tárolási időtartam

Általános kritériumként érvényesül nálunk az a tény, hogy a személyes adatokat csak addig tároljuk, amíg az feltétlenül szükséges szolgáltatásaink és termékeink nyújtásához. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatokat töröljük, amint az adatok feldolgozásának oka megszűnik. Bizonyos esetekben jogilag kötelesek vagyunk bizonyos adatokat az eredeti cél megszűnése után is tárolni, például számviteli célokból.

Amennyiben Ön az adatai törlését kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatokat a lehető leghamarabb töröljük, és amennyiben nem áll fenn tárolási kötelezettség.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az adott adatkezelés konkrét időtartamáról, amennyiben további információkkal rendelkezünk erről.

Az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogok

A GDPR 13. cikke szerint Önt a következő jogok illetik meg az adatok tisztességes és átlátható feldolgozásának biztosítása érdekében:

 • – A GDPR 15. cikke szerint Önnek joga van tudni, hogy kezeljük-e az Önre vonatkozó adatokat. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy megkapja az adatok másolatát és a következő információkat:
  • o a cél, amely érdekében az adatfeldolgozást végezzük;
  • o a kategóriák, azaz a feldolgozott adatok típusai;
  • o ki kapja ezeket az adatokat, és ha az adatokat harmadik országokba továbbítják, hogyan garantálható a biztonság;
  • o mennyi ideig tárolják az adatokat;
  • o a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog megléte;
  • o hogy panaszt nyújthat be valamelyik felügyeleti hatóságnál (e hatóságok linkjei alább találhatók);
  • o az adatok eredete, ha nem Öntől gyűjtöttük azokat;
  • o profilalkotásra kerül-e sor, azaz az adatokat automatikusan elemzik-e az Ön személyes profiljának kialakítása érdekében.
 • – A GDPR 16. cikke értelmében joga van az adatok helyesbítéséhez, ami azt jelenti, hogy ha hibát talál, akkor kötelesek vagyunk helyesbíteni az adatokat.
 • – A GDPR 17. cikke értelmében joga van a törléshez (“az elfeledtetéshez való jog”), ami konkrétan azt jelenti, hogy kérheti adatai törlését.
 • – A GDPR 18. cikke szerint Önnek joga van az adatkezelés korlátozásához, ami azt jelenti, hogy az adatokat csak tárolhatjuk, de nem használhatjuk fel tovább.
 • – A GDPR 19. cikke szerint Önnek joga van az adatok hordozhatóságához, ami azt jelenti, hogy kérésre az Ön adatait közös formátumban átadjuk Önnek.
 • – A GDPR 21. cikke értelmében Ön jogosult tiltakozni, ami a végrehajtást követően a feldolgozás megváltoztatását vonja maga után.
  • o Ha az Ön adatainak feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (közérdek, közhatalom gyakorlása) vagy a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, Ön tiltakozhat a feldolgozás ellen. Ezt követően a lehető leghamarabb ellenőrizzük, hogy jogszerűen eleget tehetünk-e ennek a kifogásnak.
  • o Ha az adatokat közvetlen reklámozás céljából használják fel, Ön bármikor tiltakozhat az ilyen típusú adatfeldolgozás ellen. Ezután már nem használhatjuk fel az Ön adatait közvetlen marketing célokra.
  • o Ha az adatokat profilalkotás céljából használják fel, Ön bármikor tiltakozhat az ilyen típusú adatfeldolgozás ellen. Ezt követően az Ön adatait profilalkotásra már nem használhatjuk fel.
 • – A GDPR 22. cikke értelmében Ön jogosult lehet arra, hogy ne terjedjen ki a kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló döntés hatálya alá.

Röviden: Önnek jogai vannak – ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a fent felsorolt illetékes szervvel!

Mint érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén. Adatvédelmi kérdésekben az illetékes felügyeleti hatóság annak a szövetségi államnak az állami adatvédelmi biztosa, amelyben vállalatunk székhelye található. Az alábbi linken található az adatvédelmi tisztviselők listája és elérhetőségeik: https://www.naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat.

Adatfeldolgozás biztonsága

A személyes adatok védelme érdekében technikai és szervezési intézkedéseket egyaránt végrehajtottunk. Ahol lehetséges, a személyes adatokat titkosítjuk vagy álnevesítjük. Ily módon a lehetőségeinkhez mérten a lehető legnehezebbé tesszük, hogy harmadik felek személyes adatokra következtessenek adatainkból.

A GDPR 25. cikke “az adatvédelem technikai tervezéssel és adatvédelem-barát alapértelmezett beállításokkal” kapcsolatos, ami azt jelenti, hogy a biztonságot mindig figyelembe kell venni mind a szoftverek (pl. űrlapok), mind a hardverek (pl. a szerverteremhez való hozzáférés) esetében, és megfelelő intézkedéseket kell hozni. A következőkben szükség esetén részletesebben is kitérünk a konkrét intézkedésekre.

TLS titkosítás https-szel

A TLS, a titkosítás és a https nagyon technikainak hangzik, és azok is. A HTTPS-t (Hypertext Transfer Protocol Secure a “biztonságos hipertext átviteli protokoll” rövidítése) használjuk, hogy az adatokat csapbiztosan továbbíthassuk az interneten.

Ez azt jelenti, hogy a böngészője és a webszerverünk közötti teljes adatátvitel biztonságban van – senki sem tud “belehallgatni”.

Így a biztonság egy további szintjét vezettük be, és teljesítjük az adatvédelmet a technológia kialakításával DSGVO 25. cikk (1) bekezdése). A TLS (Transport Layer Security), az interneten történő biztonságos adatátvitelre szolgáló titkosítási protokoll használatával biztosíthatjuk a bizalmas adatok védelmét.

Az adatátviteli védelem használatát a böngésző bal felső sarkában, az internetcím (pl. beispielseite.de) bal oldalán található kis lakat szimbólumról, valamint az internetcímünk részeként a https séma (a http helyett) használatáról ismerheti fel.

Ha többet szeretne megtudni a titkosításról, javasoljuk, hogy keressen rá a Google-ban a “Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” kifejezésre, hogy további információkhoz vezető jó linkeket találjon.

Kommunikáció

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, és telefonon, e-mailben vagy online űrlapon keresztül kommunikál velünk, személyes adatai feldolgozásra kerülhetnek.

Az adatokat az Ön kérdésének kezelése és feldolgozása, valamint a kapcsolódó üzleti tranzakció céljából dolgozzuk fel. Az adatokat ugyanennyi ideig vagy a törvény által előírt ideig tárolják.

Érintett személyek

Mindazok, akik az általunk biztosított kommunikációs csatornákon keresztül keresik velünk a kapcsolatot, érintettek a fent említett folyamatokban.

Telefon

Amikor Ön hív minket, a hívás adatait álnéven tároljuk az adott végberendezésen és az alkalmazott távközlési szolgáltatónál. Ezen túlmenően az olyan adatok, mint a név és a telefonszám, később e-mailben elküldhetők és tárolhatók a megkeresések megválaszolása céljából. Az adatokat törlik, amint az üzleti ügy lezárult és a jogi követelmények lehetővé teszik.

E-mail

Ha Ön e-mailben kommunikál velünk, az adatokat az adott végberendezésen (számítógép, laptop, okostelefon,…) tárolhatjuk, és az adatokat az e-mail szerver tárolja. Az adatok törlésre kerülnek, amint az üzleti tranzakció lezárult és a jogi követelmények lehetővé teszik.

Online űrlapok

Ha online űrlapok segítségével kommunikál velünk, az adatokat a webszerverünk tárolja, és továbbíthatjuk egy e-mail címünkre. Az adatok törlésre kerülnek, amint az üzleti tranzakció lezárult és a jogi követelmények lehetővé teszik.

Jogalap

Az adatok feldolgozása a következő jogalapokon alapul:

 • DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont (hozzájárulás): Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait tároljuk és az üzleti ügyhöz kapcsolódó célokra felhasználjuk;
 • DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pont (szerződés): Az Önnel vagy egy adatfeldolgozóval, például a telefonszolgáltatóval kötött szerződés teljesítéséhez van szükség, vagy az adatokat a szerződéskötést megelőző tevékenységekhez, például egy ajánlat elkészítéséhez kell feldolgoznunk;
 • DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont (Jogos érdek): az ügyfélmegkereséseket és az üzleti kommunikációt professzionális keretek között kívánjuk működtetni. Ehhez bizonyos technikai eszközökre, például e-mail programokra, exchange szerverekre és mobilszolgáltatókra van szükség, hogy a kommunikáció hatékonyan működhessen.

Sütik

Mik azok a sütik?

Weboldalunk HTTP-sütiket használ a felhasználó-specifikus adatok tárolására.

Az alábbiakban elmagyarázzuk, hogy mik azok a sütik és miért használjuk őket, hogy jobban megértse az alábbi adatvédelmi szabályzatot.

Amikor az interneten böngészik, akkor böngészőt használ. A népszerű böngészők közé tartozik a Chrome, a Safari, a Firefox, az Internet Explorer és a Microsoft Edge. A legtöbb weboldal kis szöveges fájlokat tárol a böngészőben. Ezeket a fájlokat sütiknek nevezik.

Egy dolgot nem lehet tagadni: A sütik igazán hasznos kis segítők. Szinte minden weboldal használ sütiket. Pontosabban, ezek HTTP-sütik, mivel más alkalmazásokhoz más sütik is léteznek. A HTTP-sütik olyan kis fájlok, amelyeket a weboldalunk az Ön számítógépén tárol. Ezek a cookie-fájlok automatikusan a cookie-mappába, azaz a böngésző “agyába” kerülnek. A cookie egy névből és egy értékből áll. Egy süti definiálásakor egy vagy több attribútumot is meg kell adni.

A sütik bizonyos felhasználói adatokat tárolnak Önről, mint például a nyelv vagy a személyes oldalbeállítások. Amikor visszatér a honlapunkra, a böngészője továbbítja a “felhasználóval kapcsolatos” információkat vissza a honlapunkra. A sütiknek köszönhetően oldalunk tudja, hogy ki Ön, és a megszokott beállításokat kínálja Önnek. Egyes böngészőkben minden süti külön fájlban van, más böngészőkben, például a Firefoxban, az összes süti egyetlen fájlban tárolódik.

Vannak első féltől származó és harmadik féltől származó sütik. Az első féltől származó sütiket közvetlenül a mi oldalunk hozza létre, a harmadik féltől származó sütiket pedig partneroldalak hozzák létre (pl. Google Analytics). Minden egyes cookie-t külön-külön kell értékelni, mivel minden cookie más-más adatokat tárol. A sütik lejárati ideje szintén néhány perctől néhány évig terjed. A sütik nem szoftverek, és nem tartalmaznak vírusokat, trójaiakat vagy más “kártevőket”. A sütik szintén nem férnek hozzá a számítógépén lévő információkhoz.

Milyen típusú sütik vannak?

Az, hogy mely sütiket használjuk, az igénybe vett szolgáltatásoktól függ, és az adatvédelmi szabályzat következő részei tisztázzák. Ezen a ponton szeretnénk röviden kitérni a HTTP-sütik különböző típusaira.

A sütiknek 4 típusát különböztetjük meg:

Elengedhetetlen sütik

Ezek a sütik a weboldal alapvető funkcióinak biztosításához szükségesek. Ezekre a cookie-kra például akkor van szükség, ha a felhasználó egy terméket a kosárba tesz, majd más oldalakon folytatja a böngészést, és csak később lép a pénztárhoz. Ezek a sütik nem törlik a kosarat, még akkor sem, ha a felhasználó bezárja a böngészőablakát.

Cél sütik

Ezek a sütik információkat gyűjtenek a felhasználói viselkedésről, valamint arról, hogy a felhasználó kap-e hibaüzeneteket. Ezenkívül ezeket a sütiket a betöltési idő és a weboldal viselkedésének mérésére is használják a különböző böngészőkkel.

Célorientált sütik

Ezek a sütik jobb felhasználói élményt biztosítanak. Például a megadott helyek, betűméretek vagy űrlapadatok mentésre kerülnek.

Reklám sütik

Ezeket a cookie-kat célzott cookie-knak is nevezik. Ezeket arra használják, hogy a felhasználónak egyénre szabott reklámot nyújtsanak. Ez nagyon praktikus, de egyben nagyon bosszantó is lehet.

Általában, amikor először látogat meg egy weboldalt, megkérdezik, hogy melyik típusú sütit szeretné engedélyezni. És természetesen ezt a döntést is egy cookie-ban tárolják.

Ha többet szeretne megtudni a sütikről, és nem fél a technikai dokumentációtól, akkor ajánljuk a https://tools.ietf.org/html/rfc6265, az Internet Engineering Task Force (IETF) “HTTP State Management Mechanism” (HTTP állapotkezelési mechanizmus) című véleménykérését.

A cookie-kon keresztül történő feldolgozás célja

A cél végső soron a szóban forgó sütitől függ. További részleteket alább vagy a sütiket beállító szoftver gyártójánál talál.

Milyen adatok kerülnek feldolgozásra?

A sütik kis segítők sokféle feladathoz. Sajnos nem lehet általánosítani arról, hogy milyen adatokat tárolnak a cookie-k, de a feldolgozott vagy tárolt adatokról az alábbi adatvédelmi szabályzatban tájékoztatjuk Önt.

A sütik tárolási időtartama

A tárolási időszak az adott sütitől függ, és az alábbiakban részletezzük. Egyes sütik kevesebb mint egy óra elteltével törlődnek, mások viszont több évig is tárolva maradhatnak a számítógépen.

A tárolási időt maga is befolyásolhatja. Ön bármikor törölheti manuálisan az összes sütit a böngészőjén keresztül (lásd még a “Tiltakozáshoz való jog” című részt). Továbbá a hozzájáruláson alapuló sütiket legkésőbb a hozzájárulás visszavonása után töröljük, a tárolás jogszerűsége addig nem sérül.

Tiltakozási jog – hogyan törölhetem a sütiket?

Ön dönti el, hogyan és akarja-e használni a sütiket. Függetlenül attól, hogy a sütik melyik szolgáltatásból vagy weboldalról származnak, mindig lehetősége van a sütik törlésére, kikapcsolására vagy csak részleges engedélyezésére. Például letilthatja a harmadik féltől származó sütiket, de engedélyezhet minden más sütit.

Ha szeretné megtudni, hogy mely sütiket tárolta a böngészője, ha módosítani vagy törölni szeretné a sütik beállításait, akkor ezt a böngésző beállításaiban találja meg:

Chrome: Sütik törlése, aktiválása és kezelése a Chrome-ban

Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Safarival

Firefox: Sütik törlése a webhelyek által a számítógépén elhelyezett adatok eltávolításához

Internet Explorer: Sütik törlése és kezelése

Microsoft Edge: Sütik törlése és kezelése

Ha általában nem szeretné, hogy sütiket használjon, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az mindig tájékoztassa Önt, ha sütit kíván beállítani. Így minden egyes süti esetében eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Az eljárás a böngészőtől függően változik. A legjobb megoldás, ha a Google-ban a “Sütik törlése Chrome” vagy Chrome böngésző esetén a “Sütik deaktiválása Chrome” keresőszavakkal keresi meg az utasításokat.

Jogalap

Az úgynevezett “Cookie-irányelvek” 2009 óta vannak érvényben. Ezek szerint a sütik tárolásához az Ön hozzájárulása szükséges (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Az uniós országokon belül azonban még mindig nagyon eltérőek a reakciók ezekre az irányelvekre. Ausztriában azonban ezt az irányelvet a távközlési törvény (TKG) 96. §-ának (3) bekezdésében ültették át. Németországban a sütikről szóló irányelvet nem ültették át nemzeti jogba. Ehelyett ezt az irányelvet nagyrészt a telemédiatörvény (TMG) 15. §-ának (3) bekezdésében hajtották végre.

A feltétlenül szükséges sütik esetében, még hozzájárulás hiányában is, jogos érdekek állnak fenn (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), amelyek a legtöbb esetben gazdasági jellegűek. Szeretnénk a weboldal látogatóinak kellemes felhasználói élményt nyújtani, és ehhez gyakran elengedhetetlenül szükségesek bizonyos sütik.

Ahol nem feltétlenül szükséges sütiket használunk, az csak az Ön beleegyezésével történik. A jogalap ebben a tekintetben a DSGVO 6. cikkének (1) bekezdésének a) pontja.

Webhosting

Mi az a webtárhely?

Amikor manapság weboldalakat látogat, bizonyos információk – köztük személyes adatok – automatikusan létrejönnek és tárolódnak, többek között ezen a weboldalon is. Ezeket az adatokat a lehető legritkábban és csak indokolt esetben szabad feldolgozni. Weboldal alatt egyébként a domain összes weboldalának összességét értjük, azaz a kezdőlaptól (homepage) a legutolsó aloldalig (mint például ez) mindent. Domain alatt például az example.de vagy a sampleexample.com értendő.

Ha egy weboldalt szeretne megtekinteni a képernyőn, akkor ehhez egy webböngésző nevű programot használ. Valószínűleg ismer néhány webböngészőt név szerint: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox és Apple Safari.

Ennek a webböngészőnek egy másik számítógéphez kell csatlakoznia, ahol a weboldal kódját tárolják: a webszerverhez. Egy webszerver üzemeltetése bonyolult és költséges feladat, ezért általában professzionális szolgáltatók végzik. Ezek webtárhelyet kínálnak, és így biztosítják a weboldal adatainak megbízható és hibamentes tárolását.

Amikor a böngésző az Ön számítógépén (asztali számítógép, laptop, okostelefon) csatlakozik, és a webszerverre történő adatátvitel során, illetve a webszerverről történő adatátvitel során személyes adatok feldolgozására kerülhet sor. Egyrészt az Ön számítógépe tárolja az adatokat, másrészt a webkiszolgálónak is tárolnia kell egy ideig az adatokat a megfelelő működés érdekében.

Miért dolgozunk fel személyes adatokat?

Az adatfeldolgozás céljai:

 1. a weboldal professzionális elhelyezése és működésének biztosítása
 2. az üzemeltetési és informatikai biztonság fenntartása
 3. a hozzáférési magatartás anonim értékelése a kínálatunk javítása érdekében, valamint szükség esetén a követelések üldözése vagy érvényesítése érdekében.

Milyen adatok kerülnek feldolgozásra?

Még akkor is, amikor Ön éppen a weboldalunkat látogatja, a webszerverünk, azaz az a számítógép, amelyen ez a weboldal tárolódik, általában automatikusan elmenti az alábbi adatokat

 • – a meglátogatott weboldal teljes internetcíme (URL) (pl. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=311864997)
 • – Böngésző és böngészőverzió (pl. Chrome 87)
 • – a használt operációs rendszer (pl. Windows 10)
 • – a korábban meglátogatott oldal címe (URL) (referrer URL) (pl. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • – az elérendő eszköz állomásneve és IP-címe (pl. COMPUTERNAME és 194.23.43.121)
 • – a dátum és az időpont
 • – fájlokban, az úgynevezett webszerver naplófájlokban

Mennyi ideig tárolják az adatokat?

A fent említett adatokat általában két hétig tárolják, majd automatikusan törlik. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább, de nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy jogellenes magatartás esetén ezeket az adatokat a hatóságok megtekinthetik.

Röviden, az Ön látogatását a szolgáltatónk (az a cég, amely a weboldalunkat speciális számítógépeken (szervereken) üzemelteti) naplózza, de az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább az Ön adatait!

Jogalap

A személyes adatok feldolgozásának jogszerűsége a webtárhelyekkel összefüggésben a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjából (jogos érdekek védelme) következik, mivel a professzionális tárhelyszolgáltatóval való professzionális tárhelyhasználat szükséges ahhoz, hogy a vállalatot az interneten biztonságos és felhasználóbarát módon lehessen bemutatni, és hogy szükség esetén támadásokat és követeléseket lehessen érvényesíteni.

Általában szerződés jön létre köztünk és a tárhelyszolgáltató között a 28. cikk f) pontja szerinti megbízásos feldolgozásra. DSGVO, amely biztosítja az adatvédelem betartását és garantálja az adatbiztonságot.

A Google Analytics adatvédelmi irányelvei

Weboldalunk a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A webanalitikai szolgáltatás szolgáltatója a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Analytics “sütiket” használ. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a webböngésző tárol a végberendezésen, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által generált, a weboldalunk használatára vonatkozó információkat a Google szerverére továbbítjuk és ott tároljuk. A szerver általában az Egyesült Államokban található.

A Google Analytics cookie-kat a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján állítjuk be. A weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy optimalizáljuk weboldalunkat és esetleg hirdetéseinket is.

IP anonimizálás

A Google Analytics szolgáltatást az IP-anonimizálás funkcióval együtt használjuk. Ez biztosítja, hogy a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban levágja, mielőtt továbbítja azt az Egyesült Államokba. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a Google a teljes IP-címet átküldi egy USA-beli szerverre, és ott rövidíti le. A Google ezeket az információkat a nevünkben a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel. A Google Analytics által továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Böngésző plugin

A cookie-k beállítása a webböngészője által megakadályozható. Ennek következtében azonban weboldalunk egyes funkciói korlátozódhatnak. Megakadályozhatja továbbá a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtését, beleértve az Ön IP-címét és a Google általi későbbi feldolgozását. Ez a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével lehetséges: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről. Egy opt-out cookie kerül beállításra, amely megakadályozza az Ön adatainak gyűjtését a weboldalunk jövőbeli látogatásai során:

A Google Analytics kikapcsolása.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos részletek a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

WP Statistics Adatvédelmi szabályzat

Mi az a WP Statistics?

Weboldalunkon a WP Statistics analitikai bővítményt használjuk. Ezt a plugint a Veronalabs (5460 W Main St, Verona, NY 13478, Egyesült Államok), egy amerikai szoftvercég fejlesztette ki. Ez a bővítmény egyszerű statisztikákat biztosít számunkra arról, hogy Ön mint felhasználó hogyan használja a weboldalunkat. Ebben az adatvédelmi szabályzatban részletesebben bemutatjuk az elemző eszközt, és megmutatjuk, hogy mely adatokat hol és mennyi ideig tároljuk.

Ez a bővítmény egy kifejezetten a WordPress tartalomkezelő rendszert használó weboldalak számára kifejlesztett elemző szoftver. A WordPress segítségével könnyen szerkeszthetjük weboldalunkat programozási ismeretek nélkül is. A WP Statistics adatokat gyűjthet arról, hogy Ön mennyi ideig tartózkodik a weboldalunkon, milyen aloldalakat látogat meg, hány látogató van a weboldalon, vagy melyik weboldalról érkezett hozzánk. A WP Statistics nem helyez el cookie-kat, és az összegyűjtött adatok alapján Ön nem azonosítható személyként.

Miért használjuk a WP statisztikákat?

A WP Statistics egyszerű statisztikákat biztosít számunkra, amelyek segítenek abban, hogy weboldalunkat érdekesebbé és jobbá tegyük az Ön számára. Weboldalunknak és az azon kínált tartalomnak, termékeknek és/vagy szolgáltatásoknak a lehető legjobban meg kell felelnie az Ön igényeinek és kívánságainak. E cél elérése érdekében természetesen azt is meg kell találnunk, hogy hol kell javítanunk és változtatnunk. A kapott statisztikák segítenek abban, hogy egy lépéssel közelebb kerüljünk ehhez a célhoz.

Milyen adatokat tárol a WP Statistics?

A WP Statistics nem állít be cookie-kat, és az összegyűjtött adatok csak anonimizált statisztikákat készítenek a weboldalunk használatáról. A WP Statistics anonimizálja az IP-címét is. Önt mint személyt nem lehet azonosítani.

A WP Statistics látogatói adatokat (úgynevezett Visitos’Data) gyűjt, amikor az Ön webböngészője csatlakozik a webszerverünkhöz. Ezeket az adatokat a szerverünkön lévő adatbázisunkban tároljuk. Ide tartoznak például:

 • a felkeresett weboldal címe (URL)
 • böngésző és böngésző verzió
 • a használt operációs rendszer
 • a korábban meglátogatott oldal címe (URL) (referrer URL)
 • annak az eszköznek a gazdaneve és IP-címe, amelyről a hozzáférés történik
 • a dátum és az időpont
 • országra/városra vonatkozó információk
 • a keresőmotorból érkező látogatók száma
 • a weboldalon töltött idő hossza
 • Kattintások a weboldalon

Az adatokat nem adjuk tovább és nem adjuk el.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

Minden adatot helyben tárolunk a webszerverünkön. Az adatokat a webszerverünkön tároljuk, amíg a fent felsorolt célokra már nincs rájuk szükség.

Hogyan tudom törölni az adataimat vagy megakadályozni az adattárolást?

Önnek bármikor joga van a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez vagy törléshez, valamint személyes adatai feldolgozásának korlátozásához. Ön bármikor visszavonhatja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását.

Jogalap

A WP Statistics használatához az Ön hozzájárulása szükséges, amelyet a cookie-k felugró ablakával szereztünk be. A DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint (hozzájárulás) ez a hozzájárulás képezi a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, ahogyan az a webanalitikai eszközökkel történő gyűjtés során előfordulhat.

A hozzájárulás mellett jogos érdekünk fűződik a weboldal látogatóinak viselkedésének elemzéséhez, hogy ajánlatunkat technikailag és gazdaságilag fejleszteni tudjuk. A WP Statistics segítségével felderíthetjük a weboldal hibáit, azonosíthatjuk a támadásokat és javíthatjuk a gazdasági hatékonyságot. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (Jogos érdekek). Mindazonáltal csak akkor használjuk a WP Statistics-ot, ha Ön ehhez hozzájárulását adta.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság véleménye szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az USA-ba történő adattovábbításra. Az adatfeldolgozást alapvetően a WP Statistics végzi. Ez azt eredményezheti, hogy az adatokat nem anonim módon dolgozzák fel és tárolják. Ezen túlmenően az amerikai kormányzati hatóságok hozzáférhetnek az egyes adatokhoz. Az is lehetséges, hogy ezek az adatok összekapcsolódhatnak más lehetséges WP Statistics szolgáltatások adataival, amelyeknél felhasználói fiókkal rendelkezik.

A WP Analytics által végzett adatfeldolgozással kapcsolatos legfontosabb információkat most közöltük Önnel. Mivel a bővítmény nem használ sütiket, és a statisztikai elemzéshez szükséges adatokat helyben tárolja a webszerver, az Ön adatait itt nagyon óvatosan kezeljük. Ha többet szeretne megtudni a WP Analyticsről, érdemes megnéznie a vállalat adatvédelmi szabályzatát a https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/ oldalon.

Cookiebot adatvédelmi szabályzat

Mi az a Cookiebot?

Weboldalunkon a Cookiebot szolgáltató funkcióit használjuk. A Cookiebot mögött álló cég a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, DK. A Cookiebot többek között lehetőséget biztosít számunkra, hogy egy átfogó cookie-értesítőt (más néven cookie-banner vagy cookie-értesítés) adjunk Önnek. A funkció használatával az Ön adatai elküldhetők a Cookiebot vagy a Cybot számára, tárolhatók és feldolgozhatók. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk, hogy miért használjuk a Cookiebotot, milyen adatokat továbbítunk, és hogyan akadályozhatja meg az adattovábbítást.

A Cookiebot a Cybot cég szoftverterméke. A szoftver automatikusan létrehoz egy DSGVO-konform cookie-értesítést a weboldalunk látogatói számára. Ezen túlmenően a Cookiebot mögött álló technológia átvizsgálja, ellenőrzi és értékeli a weboldalunkon található összes sütit és nyomon követési intézkedést.

Miért használjuk a Cookiebotot a weboldalunkon?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet. Szeretnénk megmutatni Önnek, hogy pontosan mi történik a weboldalunkon, és hogy mely adatait tároljuk. A Cookiebot segít nekünk abban, hogy jó áttekintést kapjunk az összes sütinkről (első és harmadik féltől származó sütik). Így pontosan és átlátható módon tájékoztathatjuk Önt a cookie-k weboldalunkon történő használatáról. Mindig kap egy naprakész és az adatvédelmi előírásoknak megfelelő cookie-értesítést, és maga dönti el, hogy mely cookie-kat engedélyezi és melyeket nem.

Milyen adatokat tárol a Cookiebot?

Ha engedélyezi a sütiket, a következő adatokat továbbítjuk a Cybotnak, tároljuk és feldolgozzuk.

 • IP-cím (anonimizált formában, az utolsó 3 számjegy 0-ra van állítva)
 • a beleegyezés dátuma és időpontja
 • weboldalunk URL címe
 • technikai böngésző adatok
 • titkosított, névtelen kulcs

A Cybot adatvédelmi irányelvei szerint a vállalat nem adja tovább a személyes adatokat. A Cybot azonban megosztja az adatokat olyan megbízható harmadik felekkel vagy alvállalkozókkal, akik segítik a vállalatot üzleti céljainak elérésében. Az adatok megosztására akkor is sor kerül, ha azt a jogszabályok megkövetelik.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

Minden összegyűjtött adatot kizárólag az Európai Unión belül továbbítunk, tárolunk és osztunk meg. Az adatokat egy Azure adatközpontban tárolják (a felhőszolgáltató a Microsoft). Az összes “Azure régióról” többet megtudhat a https://azure.microsoft.com/de-de/global-infrastructure/regions/ oldalon. A Cookiebot minden felhasználói adatot töröl a regisztrációtól számított 12 hónap elteltével (cookie-hozzájárulás) vagy a Cookiebot szolgáltatás lemondása után azonnal.

Hogyan tudom törölni az adataimat vagy megakadályozni az adattárolást?

Önnek bármikor joga van hozzáférni személyes adataihoz, és azokat törölni is. Az adatgyűjtést és -tárolást megakadályozhatja, például a cookie-k használatának elutasításával a cookie-értesítésen keresztül. A böngészője további lehetőséget kínál az adatfeldolgozás megakadályozására vagy az Ön kívánságai szerinti kezelésére. A böngészőtől függően a cookie-k kezelése kissé eltérően működik. Itt találja a jelenleg legnépszerűbb böngészőkre vonatkozó utasításokat:

Chrome: Sütik törlése, aktiválása és kezelése a Chrome-ban

Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Safarival

Firefox: Sütik törlése a webhelyek által a számítógépén elhelyezett adatok eltávolításához

Internet Explorer: Sütik törlése és kezelése

Microsoft Edge: Sütik törlése és kezelése

Jogalap

Ha Ön hozzájárul a sütikhez, akkor az Ön személyes adatait ezeken a sütiken keresztül dolgozzuk fel és tároljuk. Ha az Ön hozzájárulása alapján használhatunk sütiket (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont), akkor ez a hozzájárulás egyben a sütik használatának vagy az Ön adatainak feldolgozásának jogalapja is. Annak érdekében, hogy kezelni tudjuk a sütikhez való hozzájárulást, és hogy Ön megadja a hozzájárulását, a Cookiebotot használjuk. A szoftver használata lehetővé teszi számunkra a weboldal hatékony és a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetését, ami jogos érdekünk (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Ha többet szeretne megtudni a “Cookiebot” vagy a mögötte álló cég, a Cybot adatvédelmi szabályzatáról, javasoljuk, hogy olvassa el az adatvédelmi szabályzatot a https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/ oldalon.

Font Awesome adatvédelmi szabályzat

Mi az a Font Awesome?

Weboldalunkon az amerikai Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA) cégtől származó Font Awesome-t használjuk. Amikor meglátogatja valamelyik weboldalunkat, a Font Awesome webes betűtípus (különösen az ikonok) a Font Awesome tartalomszolgáltató hálózaton (CDN) keresztül töltődik be. Így a szövegek vagy betűtípusok és ikonok megfelelően jelennek meg minden egyes végberendezésen. Ebben az adatvédelmi szabályzatban részletesebben ismertetjük a szolgáltatás által végzett adattárolást és adatfeldolgozást.

Az ikonok egyre fontosabb szerepet játszanak a weboldalakon. A Font Awesome egy webes betűtípus, amelyet kifejezetten webdesignerek és webfejlesztők számára terveztek. A Font Awesome segítségével az ikonok tetszés szerint méretezhetők és színezhetők a CSS stílustábla nyelv segítségével. Ily módon helyettesítik a régi képikonokat. A Font Awesome CDN a legegyszerűbb módja annak, hogy ikonokat vagy betűtípusokat töltsön fel weboldalára. Mindössze egy kis kódsort kellett hozzáadnunk a weboldalunkhoz.

Miért használjuk a Font Awesome-t a weboldalunkon?

A Font Awesome lehetővé teszi, hogy a weboldalunkon lévő tartalmakat jobb módon jelenítsük meg. Ez megkönnyíti Önnek a weboldalunkon való navigálást és a tartalom megértését. Az ikonok néha akár egész szavak helyettesítésére is használhatók, így helyet takaríthat meg. Ez különösen akkor hasznos, ha a tartalmat kifejezetten okostelefonokra optimalizáljuk.  Ezek az ikonok kép helyett HMTL kódként kerülnek beillesztésre. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az ikonokat CSS-szel pontosan úgy szerkesszük, ahogyan szeretnénk. Ugyanakkor a Font Awesome használatával a betöltési sebességet is javítjuk, mivel csak HTML elemekről van szó, nem pedig ikonképekről. Mindezek az előnyök segítenek abban, hogy a honlapot még áttekinthetőbbé, frissebbé és gyorsabbá tegyük az Ön számára.

Milyen adatokat tárol a Font Awesome?

A Font Awesome Content Delivery Network (CDN) az ikonok és szimbólumok betöltésére szolgál. A CDN-ek világszerte elosztott szerverhálózatok, amelyek lehetővé teszik a fájlok gyors betöltését a közeli helyekről. Így amint meghívja valamelyik oldalunkat, a megfelelő ikonokat is a Font Awesome biztosítja.

Ahhoz, hogy a webes betűtípusok betöltődjenek, a böngészőnek kapcsolatot kell létesítenie a Fonticons, Inc. szervereivel. Ennek során az Ön IP-címét felismerik. A Font Awesome adatokat gyűjt arról is, hogy mely ikonfájlokat és mikor töltötték le. Továbbá olyan technikai adatok is továbbításra kerülnek, mint a böngésző verziója, a képernyő felbontása vagy a meglátogatott oldal időpontja.

Ezeket az adatokat a következő okokból gyűjtjük és tároljuk:

 • a tartalomszolgáltató hálózatok optimalizálása
 • a műszaki hibák felderítése és kijavítása
 • a CDN-ek védelme a visszaélésekkel és támadásokkal szemben
 • a Font Awesome Pro ügyfelek díjainak kiszámításához
 • az ikonok népszerűségének megismerése
 • tudnia kell, hogy milyen számítógépet és szoftvert használ

Ha a böngészője nem engedélyezi a webes betűtípusokat, akkor automatikusan a számítógépén lévő alapértelmezett betűtípus kerül használatra. Jelenlegi tudásunk szerint nem kerülnek beállításra sütik. Kapcsolatban állunk a Font Awesome adatvédelmi osztályával, és amint többet megtudunk, tájékoztatni fogjuk.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A Font Awesome a tartalomszolgáltató hálózat használatára vonatkozó adatokat az Amerikai Egyesült Államokban található szervereken tárolja. A CDN-kiszolgálók azonban világszerte találhatóak, és a felhasználói adatokat az Ön tartózkodási helyétől függetlenül tárolják. Az adatokat általában csak néhány hétig tárolják azonosítható formában. A CDN-ek használatára vonatkozó összesített statisztikák hosszabb ideig tárolhatók. A személyes adatok nem tartoznak ide.

Hogyan tudom törölni az adataimat vagy megakadályozni az adattárolást?

Legjobb tudomásunk szerint a Font Awesome nem tárol személyes adatokat a tartalomszolgáltató hálózatokról. Sajnos, ha nem szeretné, hogy az Ön által használt ikonokról adatokat tároljunk, akkor nem fogja tudni látogatni weboldalunkat. Ha az Ön böngészője nem engedélyezi a webes betűtípusok használatát, akkor semmilyen adat nem kerül továbbításra vagy tárolásra. Ebben az esetben egyszerűen a számítógép alapértelmezett betűtípusa lesz használva.

Jogalap

Ha Ön hozzájárult a Font Awesome használatához, a megfelelő adatfeldolgozás jogalapja ez a hozzájárulás. A DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint (hozzájárulás) ez a hozzájárulás képezi a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, mivel az a Font Awesome által történő gyűjtés során előfordulhat.

Részünkről jogos érdekünk fűződik a Font Awesome használatához is, hogy optimalizáljuk online szolgáltatásunkat. Ennek megfelelő jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (Jogos érdekek). Mindazonáltal csak akkor használjuk a Font Awesome-t, ha Ön ehhez hozzájárulását adta.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság véleménye szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az USA-ba történő adattovábbításra. Az adatfeldolgozást alapvetően a Font Awesome végzi. Ez azt eredményezheti, hogy az adatokat nem anonim módon dolgozzák fel és tárolják. Ezen túlmenően az amerikai kormányzati hatóságok hozzáférhetnek az egyéni adatokhoz. Az is lehetséges, hogy ezeket az adatokat összekapcsolják más Font Awesome szolgáltatások adataival, ahol felhasználói fiókkal rendelkezik.

Ha többet szeretne megtudni a Font Awesome-ról és annak adatkezelési gyakorlatáról, javasoljuk, hogy tekintse meg az adatvédelmi szabályzatot a https://fontawesome.com/privacy címen, valamint a súgóoldalt a https://fontawesome.com/help címen.

Google Fonts adatvédelmi szabályzat

Mik azok a Google Fonts (betűtípusok)?

Weboldalunkon a Google betűtípusokat használjuk. Ezek a Google Inc. cég “Google betűtípusai”.Az európai területen a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) cég felelős a Google összes szolgáltatásáért.

A Google betűtípusok használatához nem kell bejelentkeznie vagy jelszót megadnia. Továbbá, a böngészője nem tárol cookie-kat. A fájlokat (CSS, betűtípusok) a Google fonts.googleapis.com és fonts.gstatic.com domaineken keresztül kéri. A Google szerint a CSS és a betűtípusok iránti kérelmek teljesen elkülönülnek a többi Google-szolgáltatástól. Ha rendelkezik Google-fiókkal, nem kell aggódnia amiatt, hogy a Google-fiók adatai a Google Fonts használata közben továbbításra kerülnek a Google-nak. A Google rögzíti a CSS (Cascading Style Sheets) és a használt betűtípusok használatát, és ezeket az adatokat biztonságosan tárolja. Részletesebben megnézzük, hogy pontosan hogyan tárolják ezeket az adatokat.

A Google Fonts (korábban Google Web Fonts) egy több mint 800 betűtípust tartalmazó könyvtár, amelyet a Google ingyenesen bocsát a felhasználók rendelkezésére.

E betűtípusok közül sok a SIL Open Font License, míg mások az Apache License alatt kerülnek kiadásra. Mindkettő szabad szoftverlicenc.

Miért használunk Google betűtípusokat a weboldalunkon?

A Google Fonts lehetővé teszi számunkra, hogy a betűtípusokat a saját weboldalunkon használjuk, ahelyett, hogy a saját szerverünkre kellene feltöltenünk őket. A Google Fonts fontos összetevője a weboldalunk minőségének magas szinten tartásában. Minden Google betűtípus automatikusan optimalizálódik a webre, ami adatmennyiséget takarít meg, és különösen a mobileszközökön való használatnál nagy előny. Ha meglátogatja oldalunkat, az alacsony fájlméret gyors betöltési időt biztosít. Továbbá a Google Fonts biztonságos webes betűtípusok. A különböző böngészőkben, operációs rendszerekben és mobileszközökön a különböző képszintetizáló rendszerek (renderelés) hibákhoz vezethetnek. Az ilyen hibák néha eltorzíthatják a szövegek vagy egész weboldalak megjelenését. A gyors tartalomszolgáltató hálózatnak (CDN) köszönhetően nincsenek platformközi problémák a Google betűtípusokkal. A Google Fonts támogatja az összes főbb böngészőt (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera), és megbízhatóan működik a legtöbb modern mobil operációs rendszeren, beleértve az Android 2.2+ és az iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod) operációs rendszereket. Ezért használjuk a Google Fonts-ot, hogy a lehető legszebben és következetesen tudjuk megjeleníteni az egész online szolgáltatásunkat.

Milyen adatokat tárol a Google?

Amikor meglátogatja a weboldalunkat, a betűtípusok a Google szerverén keresztül töltődnek be. Ez a külső hívás továbbítja az adatokat a Google szervereinek. A Google így azt is felismeri, hogy Ön vagy az Ön IP-címe látogatja a weboldalunkat. A Google Fonts API-t azért fejlesztették ki, hogy a végfelhasználói adatok használatát, tárolását és gyűjtését a betűtípusok megfelelő biztosításához szükséges mértékre csökkentsék. Az API egyébként az “Application Programming Interface” (alkalmazásprogramozási interfész) rövidítése, és többek között adatátvitelre szolgál a szoftverágazatban.

A Google Fonts a CSS- és betűtípus-kérelmeket biztonságosan tárolja a Google-nál, és így védett. Az összegyűjtött használati adatok alapján a Google meg tudja állapítani, hogy az egyes betűtípusok milyen népszerűek. A Google az eredményeket belső elemző oldalakon, például a Google Analyticsben teszi közzé. Ezen kívül a Google a saját webkúszó programjának adatait is felhasználja annak meghatározásához, hogy mely weboldalak használják a Google Fonts-ot. Ezeket az adatokat a Google Fonts BigQuery adatbázisában teszik közzé. A vállalkozók és a fejlesztők a Google BigQuery webes szolgáltatását használják, hogy nagy mennyiségű adatot vizsgálhassanak és mozgathassanak.

Meg kell azonban jegyezni, hogy minden egyes Google Font kérés automatikusan továbbítja a Google szervereinek az olyan információkat, mint a nyelvi beállítások, az IP-cím, a böngésző verziója, a böngésző képernyőfelbontása és a böngésző neve. Az, hogy ezeket az adatokat is tárolják-e, nem állapítható meg egyértelműen, vagy a Google nem közli egyértelműen.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A Google egy napig tárolja a CSS-eszközökre vonatkozó kérelmeket a szerverein, amelyek főként az EU-n kívül találhatók. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a Google stílustáblázat segítségével használjunk betűtípusokat. A stílustábla egy olyan formátumsablon, amellyel egyszerűen és gyorsan megváltoztatható például egy weboldal dizájnja vagy betűtípusa.

A betűtípusfájlokat a Google egy évig tárolja. A Google célja, hogy alapvetően javítsa a weboldalak betöltési idejét. Ha több millió weboldal hivatkozik ugyanarra a betűtípusra, akkor az első látogatás után a gyorsítótárba kerül, és azonnal megjelenik az összes többi, később meglátogatott weboldalon. A Google néha frissíti a betűtípusfájlokat a fájlméret csökkentése, a nyelvi lefedettség növelése és a design javítása érdekében.

Hogyan tudom törölni az adataimat vagy megakadályozni az adattárolást?

A Google által egy napig vagy egy évig tárolt adatokat nem lehet egyszerűen törölni. Az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a Google-nak, amikor az oldalt megnyitják. Ezen adatok idő előtti törléséhez a Google ügyfélszolgálatával kell kapcsolatba lépnie a https://support.google.com/?hl=de&tid=311864997 címen. Az adatok tárolása ebben az esetben csak akkor akadályozható meg, ha Ön nem látogat el oldalunkra.

Más webes betűtípusokkal ellentétben a Google korlátlan hozzáférést biztosít az összes betűtípushoz. Így a betűtípusok korlátlan tengeréhez férhetünk hozzá, és a legtöbbet hozhatjuk ki a weboldalunkból. A Google betűtípusokról és más kérdésekről többet megtudhat a https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311864997 oldalon. A Google ott kitér az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre, de az adattárolással kapcsolatos igazán részletes információk nem szerepelnek. A Google-tól viszonylag nehéz igazán pontos információkat szerezni a tárolt adatokról.

Jogalap

Ha Ön hozzájárult a Google betűtípusok használatához, a megfelelő adatfeldolgozás jogalapja ez a hozzájárulás. A DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint (hozzájárulás) ez a hozzájárulás képezi a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, ahogyan az a Google Fonts által történő gyűjtés esetében is előfordulhat.

Részünkről jogos érdekünk fűződik a Google Font használatához is, hogy optimalizáljuk online szolgáltatásunkat. Ennek megfelelő jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (Jogos érdekek). Mindazonáltal csak akkor használjuk a Google Fontot, ha Ön ehhez hozzájárult.

A Google többek között az Egyesült Államokban is feldolgozza az Ön adatait. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság véleménye szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az USA-ba történő adattovábbításra vonatkozóan. Ez az adatfeldolgozás jogszerűségét és biztonságát érintő különböző kockázatokkal járhat.

A Google úgynevezett általános szerződési záradékokat (= DSGVO 46. cikk (2) és (3) bekezdés) használ a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, azaz különösen az USA-ban) található címzettek esetében az adatfeldolgozás vagy az oda történő adattovábbítás alapjául. Az általános szerződési feltételek (SCC) az EU Bizottsága által biztosított sablonok, amelyek célja annak biztosítása, hogy az Ön adatai megfeleljenek az európai adatvédelmi előírásoknak, még akkor is, ha azokat harmadik országokba (például az USA-ba) továbbítják és ott tárolják. Ezekkel a záradékokkal a Google vállalja, hogy az Ön vonatkozó adatainak feldolgozása során betartja az európai adatvédelmi szintet, még akkor is, ha az adatokat az Egyesült Államokban tárolják, dolgozzák fel és kezelik. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási határozatán alapulnak. A határozatot és a vonatkozó általános szerződési feltételeket többek között itt találja: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

A Google Ads adatfeldolgozási feltételei, amelyek megfelelnek a standard szerződési feltételeknek, a https://business.safety.google/adsprocessorterms/ oldalon találhatók.

Azt is megtudhatja, hogy a Google általában milyen adatokat gyűjt, és ezeket az adatokat mire használja fel a https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oldalon.

Hotjar adatvédelmi szabályzat

Mi az a Hotjar?

A Hotjar by Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) által készített Hotjar szolgáltatást használjuk weboldalunkon a látogatói adatok statisztikai elemzésére. A Hotjar egy olyan szolgáltatás, amely analitikai és visszajelző eszközök kombinációjával elemzi az Ön mint felhasználó viselkedését és visszajelzéseit a weboldalunkon. A Hotjar-tól jelentéseket és vizuális ábrázolásokat kapunk, amelyek megmutatják, hogy Ön hol és hogyan “mozog” az oldalunkon. A személyes adatok automatikusan anonimizálásra kerülnek, és soha nem jutnak el a Hotjar szervereire. Ez azt jelenti, hogy Önt mint a weboldal felhasználóját nem azonosítjuk személyesen, mégis sokat megtudunk az Ön felhasználói viselkedéséről.

Ahogy a fenti részben említettük, a Hotjar segít nekünk elemezni a webhelyünk látogatóinak viselkedését. A Hotjar által kínált eszközök közé tartoznak a hőtérképek, a konverziós tölcsérek, a látogatók rögzítése, a bejövő visszajelzések, a visszajelző kérdőívek és a felmérések (ezekről többet megtudhat a https://www.hotjar.com/ oldalon). Így a Hotjar segít nekünk abban, hogy jobb felhasználói élményt és szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Egyrészt jó elemzést nyújt az online viselkedésről, másrészt jó visszajelzést ad a weboldalunk minőségéről. Mert az összes elemzési szempont mellett természetesen egyszerűen kíváncsiak vagyunk a véleményére is a weboldalunkról. És a visszajelző eszközzel pontosan ezt tudjuk megtenni.

Miért használjuk a Hotjar-t a weboldalunkon?

Az elmúlt években jelentősen megnőtt a felhasználói élmény fontossága a weboldalakon. És jó okkal. Egy weboldalt úgy kell felépíteni, hogy a látogató kényelmesen érezze magát, és könnyen eligazodjon rajta. A Hotjar elemző és visszajelző eszközeinek köszönhetően még vonzóbbá tehetjük weboldalunkat és kínálatunkat. A Hotjar hőtérképek különösen értékesek számunkra. A hőtérképek az adatok vizualizációjának egyfajta ábrázolási formája. A Hotjar hőtérképek segítségével nagyon pontosan láthatjuk például, hogy mire szeretsz kattintani, koppintani, és hol görgetsz.

Milyen adatokat tárol a Hotjar?

Ahogy böngészi weboldalunkat, a Hotjar automatikusan információkat gyűjt az Ön felhasználói viselkedéséről. Annak érdekében, hogy ezeket az információkat gyűjteni tudjuk, saját nyomkövető kódot telepítettünk a weboldalunkra. A következő információk gyűjthetők az Ön számítógépéről vagy böngészőjéről:

 • Az Ön számítógépének IP-címe (névtelenül gyűjtik és tárolják).
 • képernyő mérete
 • Böngészőinformációk (melyik böngésző, melyik verzió stb.)
 • Az Ön tartózkodási helye (de csak az ország)
 • Az Ön által preferált nyelvi beállítás
 • Meglátogatott weboldalak (aloldalak)
 • Az egyik aloldalunk (weboldalunk) elérésének dátuma és időpontja

A sütik emellett az Ön számítógépén (általában a böngészőben) elhelyezett adatokat is tárolnak. Ezekben nem gyűjtenek személyes adatokat. A Hotjar elvileg nem ad át semmilyen gyűjtött adatot harmadik félnek. A Hotjar azonban kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy néha szükség van az adatok megosztására az Amazon Web Services-szel. Ebben az esetben az Ön adatainak egy részét az ő szervereiken tárolják. Az Amazont azonban titoktartási kötelezettség köti, hogy ezeket az adatokat nem adja ki.

A tárolt információkhoz csak korlátozott számú személy (a Hotjar munkatársai) férhetnek hozzá. A Hotjar szervereit tűzfalak és IP-korlátozások védik (csak engedélyezett IP-címek számára biztosított a hozzáférés). A tűzfalak olyan biztonsági rendszerek, amelyek megvédik a számítógépeket a nem kívánt hálózati hozzáféréstől. Úgy tervezték, hogy a Hotjar biztonságos belső hálózata és az internet közötti akadályként működjenek. A Hotjar emellett harmadik féltől származó vállalatokat, például a Google Analyticset vagy az Optimizelyt is igénybe veszi szolgáltatásaihoz. Ezek a vállalatok tárolhatják azokat az információkat is, amelyeket az Ön böngészője küld a weboldalunknak.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

Weboldalunkon egy nyomon követési kódot helyeztünk el, amely az írországi (EU) Hotjar szerverekre kerül továbbításra. Ez a nyomkövető kód kapcsolatba lép a Hotjar szervereivel, és egy szkriptet küld az Ön számítógépére vagy eszközére, amellyel Ön a weboldalunkra lép. A szkript bizonyos adatokat gyűjt a weboldalunkkal való interakciójával kapcsolatban. Ezeket az adatokat ezután a Hotjar szervereinek küldjük el feldolgozásra. A Hotjar 365 napos adatmegőrzési időszakot írt elő magának. Ez azt jelenti, hogy a Hotjar által gyűjtött, egy évnél régebbi adatok automatikusan törlődnek.

Hogyan tudom törölni az adataimat vagy megakadályozni az adattárolást?

A Hotjar nem tárolja az Ön személyes adatait az elemzéshez. A vállalat még a következő szlogennel is hirdeti magát: “A viselkedést követjük, nem az egyéneket”. Mindig lehetősége van arra is, hogy megakadályozza az adatgyűjtést. Ehhez egyszerűen lépjen a “Opt-out oldalra”, és kattintson a “Hotjar deaktiválása” gombra. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik törlése, a böngésző privát módjának használata vagy egy másik böngésző használata az adatok újbóli gyűjtését eredményezi. Továbbá aktiválhatja a “Ne kövessenek” gombot is a böngészőjében. A Chrome böngészőben például a jobb felső sarokban lévő három sávra kell kattintania, és a “Beállítások” menüpontra kell lépnie. Ott, az “Adatvédelem” szakaszban találja a “Ne kövessük nyomon a böngészőbe való belépéskor” opciót. Most csak aktiválja ezt a gombot, és a Hotjar nem gyűjt adatokat.

Jogalap

A Hotjar használatához az Ön hozzájárulása szükséges, amelyet a cookie-k felugró ablakával szereztünk be. A DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint (hozzájárulás) ez a hozzájárulás képezi a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, ahogyan az webanalitikai eszközökkel történő gyűjtés esetén is előfordulhat.

A hozzájárulás mellett jogos érdekünk fűződik a weboldal látogatóinak viselkedésének elemzéséhez, hogy ajánlatunkat technikailag és gazdaságilag fejleszteni tudjuk. A Hotjar segítségével felismerjük a weboldal hibáit, azonosítani tudjuk a támadásokat és javíthatjuk a gazdasági hatékonyságot. Ennek jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (Jogos érdekek). Mindazonáltal csak akkor használjuk a Hotjart, ha Ön ehhez hozzájárult.

További részletek az adatvédelmi szabályzatról és arról, hogy a Hotjar milyen adatokat milyen módon gyűjt, a https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy?tid=311864997 oldalon találhatók.

Google Maps adatvédelmi szabályzat

Mi az a Google Maps?

Weboldalunkon a Google Inc. Google Maps szolgáltatását használjuk. A Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) felelős a Google összes európai szolgáltatásáért. A Google Maps lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megmutassuk Önnek a helyszíneket, és így az Ön igényeihez igazítsuk szolgáltatásunkat. A Google Térképek használatával az adatok a Google-hoz kerülnek, és a Google szerverein tárolódnak. Itt szeretnénk részletesebben bemutatni, hogy mi is az a Google Maps, miért használjuk ezt a Google szolgáltatást, milyen adatokat tárol, és hogyan lehet ezt megakadályozni.

A Google Maps a Google által nyújtott internetes térképszolgáltatás. A Google Térkép segítségével online kereshet városok, látnivalók, szálláshelyek vagy vállalkozások pontos helyét PC-n, táblagépen vagy alkalmazáson keresztül. Ha a cégek a Google My Business szolgáltatásban is szerepelnek, a hely mellett további információk is megjelennek a cégről. Az eljutás bemutatásához egy helyszín térképszelvényei HTML-kód segítségével integrálhatók a weboldalba. A Google Maps a Föld felszínét utcai térképként, illetve légi vagy műholdas képként mutatja. A Street View képeknek és a kiváló minőségű műholdképeknek köszönhetően nagyon pontos ábrázolások készíthetők.

Miért használjuk a Google Térképet a weboldalunkon?

Ezen az oldalon minden erőfeszítésünk arra irányul, hogy hasznos és tartalmas időt töltsön el weboldalunkon. A Google Maps integrálásával a különböző helyszínekről a legfontosabb információkat biztosíthatjuk Önnek. Egy pillantással láthatja, hogy hol vagyunk. Az útbaigazítás mindig megmutatja a legjobb vagy leggyorsabb utat hozzánk. Az útvonalterveket autóval, tömegközlekedéssel, gyalog vagy kerékpárral is lekérheti. Számunkra a Google Maps szolgáltatása az ügyfélszolgálatunk részét képezi.

Milyen adatokat tárol a Google Maps?

Ahhoz, hogy a Google Maps teljes mértékben biztosítani tudja szolgáltatását, a vállalatnak adatokat kell gyűjtenie és tárolnia Önről. Ez magában foglalja többek között a megadott keresőkifejezéseket, az Ön IP-címét, valamint a földrajzi szélességi és hosszúsági koordinátákat. Ha az útvonaltervező funkciót használja, a megadott kezdőcím is tárolásra kerül. Ez az adattárolás azonban a Google Maps webhelyein történik. Erről csak tájékoztatni tudjuk Önt, de nem tudjuk befolyásolni. Mivel a Google Térképet integráltuk a weboldalunkba, a Google legalább egy cookie-t (NID) helyez el az Ön böngészőjében. Ez a süti az Ön felhasználói viselkedésére vonatkozó adatokat tárolja. A Google ezeket az adatokat elsősorban saját szolgáltatásainak optimalizálására és arra használja, hogy egyedi, személyre szabott hirdetéseket nyújtson Önnek.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A Google szerverei a világ különböző pontjain lévő adatközpontokban találhatók. A legtöbb szerver azonban Amerikában található. Ezért az Ön adatait egyre gyakrabban tárolják az Egyesült Államokban is. A Google adatközpontjainak pontos helyét itt találja: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de.

A Google az adatokat különböző adathordozókon osztja szét. Ez azt jelenti, hogy az adatokhoz gyorsabban hozzá lehet férni, és jobban védettek a manipulációs kísérletekkel szemben. Minden adatközpont rendelkezik speciális vészhelyzeti programokkal is. Ha például problémák adódnak a Google hardverével, vagy egy természeti katasztrófa megbénítja a szervereket, az adatok nagyjából úgyis védettek maradnak.

A Google bizonyos adatokat meghatározott ideig tárol. Más adatok esetében a Google csak a manuális törlés lehetőségét kínálja fel. A vállalat emellett anonimizálja a szervernaplókban szereplő információkat (például a hirdetési adatokat) azáltal, hogy 9, illetve 18 hónap elteltével törli az IP-cím és a cookie-információk egy részét.

Hogyan tudom törölni az adataimat vagy megakadályozni az adattárolást?

A helymeghatározási és tevékenységi adatok 2019-ben bevezetett automatikus törlésével a helymeghatározási és webes/alkalmazási tevékenységi adatok – az Ön döntésétől függően – 3 vagy 18 hónapig tárolódnak, majd törlődnek. Ezen kívül ezeket az adatokat bármikor manuálisan is törölheti az előzményekből a Google-fiókján keresztül. Ha teljesen meg akarja akadályozni a helymeghatározást, akkor a Google-fiókban szüneteltetnie kell a “Webes és alkalmazástevékenység” részt. Kattintson az “Adatok és személyre szabás”, majd a “Tevékenység beállítása” lehetőségre. Itt kapcsolhatja be vagy ki a tevékenységeket.

A böngészőjében az egyes sütiket is kikapcsolhatja, törölheti vagy kezelheti. Attól függően, hogy melyik böngészőt használja, ez mindig kissé eltérően működik. A következő utasítások megmutatják, hogyan kezelheti a sütiket a böngészőjében:

Chrome: Sütik törlése, aktiválása és kezelése a Chrome-ban

Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Safarival

Firefox: Sütik törlése a webhelyek által a számítógépén elhelyezett adatok eltávolításához

Internet Explorer: Sütik törlése és kezelése

Microsoft Edge: Sütik törlése és kezelése

Ha általában nem szeretné, hogy sütiket használjon, beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az mindig tájékoztassa Önt, ha sütit kíván beállítani. Így minden egyes süti esetében eldöntheti, hogy engedélyezi-e vagy sem.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eszköz használata során az Önre vonatkozó adatokat az EU-n kívül is tárolhatják és feldolgozhatják. A legtöbb harmadik ország (beleértve az USA-t is) a jelenlegi európai adatvédelmi jogszabályok szerint nem tekinthető biztonságosnak. A nem biztonságos harmadik országokba történő adattovábbítás, -tárolás és -feldolgozás ezért nem történhet meg egyszerűen, hacsak nincsenek megfelelő biztosítékok (például uniós szabványos szerződéses záradékok) közöttünk és a nem európai szolgáltató között.

Jogalap

Ha Ön hozzájárult a Google Maps használatához, a megfelelő adatfeldolgozás jogalapja ez a hozzájárulás. A DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint (hozzájárulás) ez a hozzájárulás képezi a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, mivel a Google Maps általi gyűjtés során erre sor kerülhet.

Részünkről jogos érdekünk fűződik a Google Maps használatához is, hogy optimalizáljuk online szolgáltatásunkat. Ennek megfelelő jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (Jogos érdekek). Mindazonáltal csak akkor használjuk a Google Térképet, ha Ön ehhez hozzájárult.

A Google többek között az Egyesült Államokban is feldolgozza az Ön adatait. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság véleménye szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az USA-ba történő adattovábbításra vonatkozóan. Ez az adatfeldolgozás jogszerűségét és biztonságát érintő különböző kockázatokkal járhat.

A Google úgynevezett általános szerződési záradékokat (= DSGVO 46. cikk (2) és (3) bekezdés) használ a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, azaz különösen az USA-ban) található címzettek esetében az adatfeldolgozás vagy az oda történő adattovábbítás alapjául. Az általános szerződési feltételek (SCC) az EU Bizottsága által biztosított sablonok, amelyek célja annak biztosítása, hogy az Ön adatai megfeleljenek az európai adatvédelmi előírásoknak, még akkor is, ha azokat harmadik országokba (például az USA-ba) továbbítják és ott tárolják. Ezekkel a záradékokkal a Google vállalja, hogy az Ön vonatkozó adatainak feldolgozása során betartja az európai adatvédelmi szintet, még akkor is, ha az adatokat az Egyesült Államokban tárolják, dolgozzák fel és kezelik. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási határozatán alapulnak. A határozatot és a vonatkozó általános szerződési feltételeket többek között itt találja: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

A Google Ads adatfeldolgozási feltételei, amelyek megfelelnek a standard szerződési feltételeknek, a https://business.safety.google/adsprocessorterms/ oldalon találhatók.

Ha többet szeretne megtudni a Google adatkezeléséről, ajánljuk figyelmébe a vállalat házon belüli adatvédelmi szabályzatát a https://policies.google.com/privacy?hl=de címen.

Google reCAPTCHA adatvédelmi szabályzat

Mi az a reCAPTCHA?

Elsődleges célunk, hogy weboldalunkat a lehető legjobb módon biztosítsuk és védjük az Ön és a mi számunkra. Ennek biztosítása érdekében a Google Inc. cég Google reCAPTCHA-t használ.Az európai térségben a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország) cég felelős az összes Google szolgáltatásért. A reCAPTCHA segítségével megállapíthatjuk, hogy Ön valóban hús-vér ember-e, és nem egy robot vagy más spam szoftver. A spam alatt minden kéretlen, elektronikus úton küldött információt értünk. A klasszikus CAPTCHAS-ok esetében általában szöveges vagy képi rejtvényeket kellett megoldani az ellenőrzéshez. A Google reCAPTCHA-jával általában nem kell ilyen rejtvényekkel zaklatnunk Önt. Itt a legtöbb esetben elég, ha egyszerűen bejelöl egy négyzetet, és ezzel megerősíti, hogy Ön nem bot. Az új Invisible reCAPTCHA verzióval már nem is kell beállítanod a jelölőnégyzetet. Az adatvédelmi irányelvek során megtudhatja, hogy ez pontosan hogyan működik, és mindenekelőtt, hogy milyen adatokat használunk fel erre a célra.

A reCAPTCHA a Google ingyenes captcha szolgáltatása, amely megvédi a weboldalakat a spam szoftverektől és a nem emberi látogatók visszaéléseitől. Ezt a szolgáltatást leggyakrabban akkor használják, amikor űrlapokat tölt ki az interneten. A captcha szolgáltatás egyfajta automatikus Turing-teszt, amelynek célja annak biztosítása, hogy egy internetes műveletet ember végezzen, és ne egy robot. A klasszikus Turing-tesztben (Alan Turing informatikusról elnevezve) egy ember határozza meg, hogy mi a különbség egy robot és egy ember között. A captchák esetében ezt szintén a számítógép vagy egy szoftverprogram végzi. A klasszikus captchák olyan kis feladatokkal dolgoznak, amelyeket az emberek könnyen megoldanak, de a gépek számára jelentős nehézséget jelentenek. A reCAPTCHA segítségével nem kell többé aktívan rejtvényeket megoldania. Az eszköz modern kockázati technikákat használ az emberek és a botok megkülönböztetésére. Itt csak a “Nem vagyok robot” szöveges mezőt kell bejelölnie, vagy az Invisible reCAPTCHA-val még erre sincs szükség. A reCAPTCHA segítségével egy JavaScript elemet integrálunk a forráskódba, majd az eszköz a háttérben fut és elemzi a felhasználói viselkedést. Ezekből a felhasználói műveletekből a szoftver kiszámítja az úgynevezett captcha pontszámot. A Google ezt a pontszámot arra használja, hogy kiszámolja, mennyire valószínű, hogy Ön ember, még mielőtt beírná a captchát.A reCAPTCHA-t vagy általában a captchákat mindig akkor használják, ha a robotok manipulálhatnak vagy visszaélhetnek bizonyos műveletekkel (például regisztráció, felmérések stb.).

Miért használunk reCAPTCHA-t a weboldalunkon?

Csak hús-vér embereket szeretnénk üdvözölni az oldalunkon. A botok vagy bármilyen spam szoftverek nyugodtan maradhatnak otthon. Ezért mindent megteszünk, hogy megvédjük magunkat, és a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek. Ezért a Google reCAPTCHA-t használjuk a Google-tól. Így elég biztosak lehetünk abban, hogy “botmentes” weboldal maradunk. A reCAPTCHA használatával adatokat továbbítunk a Google-nak annak megállapítására, hogy Ön valóban ember-e. A reCAPTCHA tehát a weboldalunk biztonságát és ezáltal az Ön biztonságát szolgálja. A reCAPTCHA nélkül például előfordulhat, hogy egy robot a regisztráció során a lehető legtöbb e-mail címet regisztrálja, hogy fórumokat vagy blogokat “spameljen” nem kívánt reklámtartalommal. A reCAPTCHA segítségével elkerülhetjük az ilyen bot-támadásokat.

Milyen adatokat tárol a reCAPTCHA?

A reCAPTCHA személyes adatokat gyűjt a felhasználóktól annak megállapítása érdekében, hogy a weboldalunkon végzett műveletek valóban emberektől származnak-e. Az IP-cím és a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges egyéb adatok ezért elküldhetők a Google-nak. Az IP-címeket szinte mindig előzetesen lerövidítik az EU tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban, mielőtt az adatok egy USA-beli szerverre kerülnek. Az IP-cím nem kerül kombinálásra a Google más adataival, kivéve, ha a reCAPTCHA használata közben Ön bejelentkezett a Google-fiókjával. Először is, a reCAPTCHA algoritmusa ellenőrzi, hogy más Google szolgáltatásokból (YouTube, Gmail stb.) származó Google cookie-k nem kerültek-e már az Ön böngészőjébe. Ezután a reCAPTCHA egy további cookie-t helyez el a böngészőjében, és egy pillanatfelvételt gyűjt a böngészőablakáról.

Az összegyűjtött böngésző- és felhasználói adatok alábbi listája nem állítja be a teljesség igényét. Inkább egy olyan adatmintáról van szó, amelyet tudomásunk szerint a Google feldolgoz.

 • Referrer URL (annak az oldalnak a címe, ahonnan a látogató érkezett)
 • IP-cím (pl. 256.123.123.123.1)
 • Az operációs rendszerre vonatkozó információk (a számítógép működését lehetővé tevő szoftver. Ismert operációs rendszerek: Windows, Mac OS X vagy Linux)
 • Sütik (kis szöveges fájlok, amelyek adatokat tárolnak a böngészőben)
 • Egér és billentyűzet viselkedése (minden egérrel vagy billentyűzettel végzett művelet tárolásra kerül)
 • Dátum- és nyelvi beállítások (a számítógépen előre beállított nyelv vagy dátum elmentésre kerül).
 • Minden JavaScript objektum (A JavaScript egy olyan programozási nyelv, amely lehetővé teszi a weboldalak számára, hogy alkalmazkodjanak a felhasználóhoz. A JavaScript objektumok mindenféle adatot összegyűjthetnek egy név alatt)
 • Képernyőfelbontás (megmutatja, hány pixelből áll a kép)

Vitathatatlan, hogy a Google már azelőtt felhasználja és elemzi ezeket az adatokat, hogy Ön rákattintana a “Nem vagyok robot” jelölőnégyzetre. Az Invisible reCAPTCHA verzióval még a ketyegés is elmarad, és az egész felismerési folyamat a háttérben fut. A Google nem közli részletesen, hogy mennyi és milyen adatot tárol.

Mennyi ideig és hol tárolják az adatokat?

A reCAPTCHA beillesztésével az adatok Öntől a Google szerverére kerülnek. Hogy pontosan hol tárolják ezeket az adatokat, azt a Google többszöri megkeresés után sem teszi egyértelművé. A Google megerősítése nélkül feltételezhető, hogy az olyan adatok, mint az egérrel való interakció, a weboldalon eltöltött idő vagy a nyelvi beállítások a Google európai vagy amerikai szerverein tárolódnak. A böngésző által a Google-nak továbbított IP-cím általában nem kerül összevonásra más Google-szolgáltatásokból származó más Google-adatokkal. Ha azonban a reCAPTCHA beépülő modul használata közben bejelentkezik a Google-fiókjába, az adatok összevonásra kerülnek. Erre a Google vállalat eltérő adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

Hogyan tudom törölni az adataimat vagy megakadályozni az adattárolást?

Ha nem szeretné, hogy az Önre és az Ön viselkedésére vonatkozó adatokat továbbítsuk a Google-nak, akkor a weboldalunk meglátogatása vagy a reCAPTCHA szoftver használata előtt teljesen ki kell jelentkeznie a Google rendszeréből, és törölnie kell az összes Google-sütit. Elvileg az adatokat automatikusan továbbítjuk a Google-nak, amint Ön meglátogatja a weboldalunkat. Ha újra törölni szeretné ezeket az adatokat, forduljon a Google ügyfélszolgálatához a https://support.google.com/?hl=de&tid=311864997 címen.

Ezért weboldalunk használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google LLC és megbízottai automatikusan gyűjtsék, feldolgozzák és felhasználják az adatokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eszköz használata során az Önre vonatkozó adatokat az EU-n kívül is tárolhatják és feldolgozhatják. A legtöbb harmadik ország (beleértve az USA-t is) a jelenlegi európai adatvédelmi jogszabályok szerint nem tekinthető biztonságosnak. A nem biztonságos harmadik országokba történő adattovábbítás, -tárolás és -feldolgozás ezért nem történhet meg egyszerűen, hacsak nincsenek megfelelő biztosítékok (például uniós szabványos szerződéses záradékok) közöttünk és a nem európai szolgáltató között.

Jogalap

Ha Ön hozzájárult a Google reCAPTCHA használatához, a megfelelő adatfeldolgozás jogalapja ez a hozzájárulás. A DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint (hozzájárulás) ez a hozzájárulás képezi a személyes adatok feldolgozásának jogalapját, amely a Google reCAPTCHA használata során előfordulhat.

Részünkről jogos érdekünk fűződik a Google reCAPTCHA használatához is, hogy optimalizáljuk online szolgáltatásunkat és biztonságosabbá tegyük azt. Ennek megfelelő jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (Jogos érdekek). Mindazonáltal csak akkor használjuk a Google reCAPTCHA-t, ha Ön ehhez hozzájárult.

A Google többek között az Egyesült Államokban is feldolgozza az Ön adatait. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Bíróság véleménye szerint jelenleg nincs megfelelő szintű védelem az USA-ba történő adattovábbításra vonatkozóan. Ez az adatfeldolgozás jogszerűségét és biztonságát érintő különböző kockázatokkal járhat.

A Google úgynevezett általános szerződési záradékokat (= DSGVO 46. cikk (2) és (3) bekezdés) használ a harmadik országokban (az Európai Unión kívül, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, azaz különösen az USA-ban) található címzettek esetében az adatfeldolgozás vagy az oda történő adattovábbítás alapjául. Az általános szerződési feltételek (SCC) az EU Bizottsága által biztosított sablonok, amelyek célja annak biztosítása, hogy az Ön adatai megfeleljenek az európai adatvédelmi előírásoknak, még akkor is, ha azokat harmadik országokba (például az USA-ba) továbbítják és ott tárolják. Ezekkel a záradékokkal a Google vállalja, hogy az Ön vonatkozó adatainak feldolgozása során betartja az európai adatvédelmi szintet, még akkor is, ha az adatokat az Egyesült Államokban tárolják, dolgozzák fel és kezelik. Ezek a záradékok az EU Bizottság végrehajtási határozatán alapulnak. A határozatot és a vonatkozó általános szerződési feltételeket többek között itt találja: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de.

A Google Ads adatfeldolgozási feltételei, amelyek megfelelnek a standard szerződési feltételeknek, a https://business.safety.google/adsprocessorterms/ oldalon találhatók.

A reCAPTCHA-ról egy kicsit többet megtudhat a Google webfejlesztői oldalán, a https://developers.google.com/recaptcha/ címen. A Google itt részletesebben is kitér a reCAPTCHA technikai fejlesztésére, de az adattárolással és az adatvédelemmel kapcsolatos pontos információkat ott is hiába keresi. A Google alapvető adatfelhasználásáról jó áttekintést nyújt a vállalat saját adatvédelmi irányelvei a https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ címen.

Minden szöveg szerzői jogi védelem alatt áll.

Forrás: Az AdSimple adatvédelmi generátorával készült.